INBETWEEN CONSULTING
– KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

INBETWEEN ERBJUDER:
Kvalificerade tjänster inom kommunikation och finansiell information – informationsblad, nyhetsbrev, årsredovisningar, utredningar och projektledning främst inom finansmarknad, hästnäringen och den kulturella sektorn. På begäran kan även talskrivande erbjudas.

För special events, jubileer m m erbjuds även projektledning, programidéer och festskrifter.

INBETWEEN arbetar bland annat med årsberättelser och nyhetsbrev

LED sensec flex spc keyinnovations