AUTENTICITET GÖR SKILLNAD

INBETWEEN AB erbjuder tjänster inom information och kommunikation. INBETWEEN arbetar företrädesvis med rådgivning inom kommunikation och textbaserad
finansiell information.

Att vara "inbetween" innebär att arbeta i ett gränsland som förenar två världar och att korsa gränser mellan företagande och konst. Det är i detta gränsland som ett estetiskt perspektiv och konstföretagande kan skapa okonventionella lösningar på kommunikativa problem. Estetiken avslöjar verkligheten – Authenticity matters.

window

INBETWEEN bygger sin verksamhet på grundbegrepp baserade på autenticitetens arkitektur. Denna har sin förankring i klassisk estetisk teori och handlar om hållbarhet, skönhet och funktion. Så skapas hållbara problemlösningar som förenar praktik och estetik.

LED sensec flex spc keyinnovations